Skip to main content

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Fred Stapel ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27364896 en gevestigd te Voorburg (Den Burghstraat 8, 2275 TN). In dit document wordt uitgelegd hoe Fred Stapel omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht Fred Stapel de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De handelswijze van Fred Stapel is in overeenstemming met de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens en tevens met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Contactgegevens

Website: https://www.fredstapel.nl
E-mail: mail@fredstapel.nl
Telefoon: +31 6 33611505
Fred Stapel is de ‘Functionaris Gegevensbescherming’.

Persoonsgegevens

Fred Stapel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Fred Stapel en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons (hebt) verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die door Fred Stapel worden verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Doeleinden en grondslagen

Je persoonsgegevens worden door Fred Stapel verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het beheren van de klantrelatie. Deze overeenkomsten zijn gericht op het leveren van diensten op het gebied van het schrijven van teksten, het begeleiden van websites en coaching/ advies.

Fred Stapel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Je te informeren over wijzigingen van diensten.

Fred Stapel verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Fred Stapel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Fred Stapel) tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens worden bewaard

Fred Stapel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Fred Stapel hanteert een (wettelijke) bewaartermijn van 7 jaar voor persoons- en adresgegevens met name voor controle door de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Fred Stapel verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Fred Stapel blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken

Fred Stapel gebruikt technische en functionele cookies en daarnaast ook analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Fred Stapel gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan hiermee de website geoptimaliseerd worden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fred Stapel en daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: mail@fredstapel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. Fred Stapel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

Fred Stapel beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging tegen te gaan. Hierbij kun je denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en de servers. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op per mail: mail@fredstapel.nl.

Aanpassen privacyverklaring

Fred Stapel behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring aan te passen indien noodzakelijk om aan de gestelde wettelijke regels te kunnen blijven voldoen.